Solidarnost sa političkim zatvorenicima u Čileu!

Od oktobra 2019. godine do danas u Čileu traje masovna pobuna ljudi protiv mera štednje, policijske represije, kapitalizma i vojne okupacije koja podseća na godine diktature.
Kako su nam ispričale reporeterke haosa koje deluju kroz Radio Rara Señal (https://raraenvivo.wordpress.com/) – u Čileu su trenutno u toku revolucionarni procesi  korenite promene kako društva tako i pojedinaca.
Škole ne rade, prijemni ispiti se nisu održali, čitavi gradovi su u potpunoj ili delimičnoj blokadi, ljudi zajednički, na antiautoritarnim principima organizuju borbu i suživot – pripremaju svakodnevno hranu zajedno na trgovima i drugim javnim mestima, zbog mogućnosti hapšenja ne idu u zvanične zdravstvene ustanove već je lečenje i zbrinjavanje ranjenih takođe samoorganizovano i autonomno, zajedno grade i razvijaju infrastrukturu otpora, podučavaju i brinu se o deci, i dr.

Naravno – neoliberalni diktatorski režim bori se protiv ljudi svim sredstvima.
Mnogo ih je stradalo i ubijeno, psihološki i/ili seksualno je zlostavljano od strane policije,  ima na hiljade političkih zatvorenika, a stotine ljudi je izgubilo vid na jednom ili oba oka jer policija nišani direktno u glave protestanata.

No, uprkos svoj represiji, ljudi ustrajavaju u borbi za slobodnije društvo, mobilizacija se ne smanjuje, organizuje se na hiljade okupljanja, uspostavlja i razvija pobunjenička/ustanička infrastruktura, a solidarnost na barikadama i van njih je neraskidiva.

Bez obzira šta će biti legalistički ishodi pobune u Čileu, da li će se i na koji način vlast i zakoni menjati – verujemo da su prave revolucinarne vrednosti ove pobune ne samo u borbi, već i u iskustvima ljudi, koji, paralelno represiji države i nasilju kom su izloženi – trenutno žive i razvijaju alternativu patrijarhatu, državi i kapitalizmu, što će, nadamo se, dovesti do korenitih i trajnih promena pojedinaca i čitavog društva.
Drugačiji svet je moguć!  Ⓐ

SLOBODA ZA POLITIČKE ZATVORENIKE U ČILEU!

 

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.